Valtuusto, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Varhaiskasvatuksen talousarvion muutokset 2021

RUSDno-2021-614

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Perustelut

Kuntatietoraportoinnin palveluluokituksessa on tehty muutoksia vuoden 2021 alussa.

Kustannuspaikka   Selite
3021 Päiväkotitoiminta Päiväkodeissa järjestettävä varhaiskasvatus
3022 Perhepäivähoito Hoitajan kotona, lapsen kotona tai ryhmäperhepäivähoitona järjestettävä varhaiskasvatus
3023 Muu varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen palvelut, joihin sisältyvät avointen päiväkotien toiminta, kerhojen ja leikkitoimintakeskusten toiminta, leikkipuisto- ja perhekerhotoiminta sekä kotihoidon tukeminen

3041 Esiopetus

Esiopetus, sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten esiopetus. Pidennettyä oppivelvollisuutta voi toteutua 5-vuotiaille järjestettävässä esiopetuksessa, vaikeimmin kehitysvammaisten opetuksessa ja muiden kuin vaikeimmin kehitysvammaisten opetuksessa.

Kuntatietoraportoinnin tilikartassa varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot kuuluvat palvelujen ostoihin tilille 4315 Palvelusetelit. Aiemmin ne ovat kuuluneet avustustilille 4735. Kirjanpitoon avataan tulosyksikköön Päiväkotihoito uusi kustannuspaikka 3640 Palvelusetelit päiväkoteihin. Perhepäivähoidon palvelusetelit kirjataan kustannuspaikalle 3541 Perhepäivähoito tilille 4315 Palvelusetelit.

Palveluluokituksen koodit kiinnitetään kustannuspaikkoihin kirjanpidossa. 

Lastenhoidon tukien tehtäväalueen talousarvioon vuodelle 2021 varattu määräraha on 1 475 500e. Tilikarttamuutoksista johtuen tehdään seuraavat määrärahasiirrot vuodelle 2021:

  • Siirretään Lastenhoidontukien tehtäväalueelta kustannuspaikalta 3711 tililtä 4735 määräraha 662000 euroa ja tililtä 4315 määräraha 23000 euroa tehtäväalueelle Varhaiskasvatus kustannuspaikalle 3640 tilille 4315 Palvelusetelit yhteensä 669583e
  • Siirretään lisäksi Lastenhoidontukien tehtäväalueelta kustannuspaikalta 3711 Lastenhoidontuet tililtä 4735 loppuosa eli 15417 euroa sekä avustukset tililtä 41460e eli yhteensä  56877e tehtäväalueelle Varhaiskasvatus kustannuspaikalle 3641 Perhepäivähoito tilille 4315 Palvelusetelit
  • Siirretään esiopetuskorvauksia vastaava määräraha 42000 euroa Lastenhoidontukien tehtäväalueelta kustannuspaikalta 3711 tililtä tehtäväalueelle Varhaiskasvatus kustannuspaikalle 3651 Esiopetus tilille 4300 Palvelujen ostot.
  • Lastenhoidon tuet tilille jää 707040 euroa.

Kirjanpidossa huolehditaan vuoden 2021 toteumakulujen korjauksista edellä kuvattujen määrärahasiirtojen mukaisesti.

Vastaavat muutokset huomoidaan vuoden 2022 talousarviossa.

Ehdotus

Esittelijä

Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle huomioitavaksi ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi varhaiskasvatuksen talousarvion muutokset.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

§280 VARHAISKASVATUKSEN TALOUSARVION MUUTOKSET 2021

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan esitys tarkoittaa sitä, että Lastenhoidon tuet -tehtäväalueelta siirretään Varhaiskasvatus -tehtäväalueelle 768.460 euroa seuraavasti:

Lastenhoidontuet (kustannuspaikka 3711):

- 662.000 euroa (tili 4735 avustukset)

-  23.000 euroa (tili 4315, palvelusetelit)

- 49.000 euroa (tili 4712, kotihoidontuki)

- 13.000 euroa (tili 4713, kotihoidontuen kuntalisä)

- 21.460 euroa (tili 4715, yksityisen hoidon tuen kuntalisä)

Varhaiskasvatus 

+669.583 euroa (kustannuspaikka 3640 palvelusetelit päiväkoteihin, tili 4315 palvelusetelit)

+  56.877 euroa (kustannuspaikka 3641 perhepäivähoito, tili 4315 palvelusetelit)

+  42.000 euroa (kustannuspaikka 3651 esiopetus, tili 4300 asiakaspalvelujen ostot)

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle toteutettavaksi määrärahojen siirron Lastenhoidontuet -tehtäväalueelta Varhaiskasvatus -tehtäväalueelle yllä esitetyn mukaisesti yhteensä 768.460 euron suuruisena.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto päättää toteutettavaksi määrärahojen siirron Lastenhoidontuet -tehtäväalueelta Varhaiskasvatus -tehtäväalueelle yllä esitetyn mukaisesti yhteensä 768.460 euron suuruisena.

Päätös

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.