Valtuusto, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen eräiden investointimäärärahojen osalta

RUSDno-2021-651

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Päällistönmäen kunnallistekniikan 9.vaiheen rakentaminen on edennyt suunnitelman mukaisesti ja hanketta on seurattu kuukausittain teknisen lautakunnan kokouksissa valmistumiseen saakka. Hanke on valmistunut toukokuussa ja tontit on pääosin myyty. Hanke on toteutunut myös taloudellisesti suunnitelmien mukaisesti. Lisätyö % on 3,7 %. Hankkeessa rakennettiin Rekikaari vuonna 2020 ja optiona Jukotie keväällä 2021. Urakoitsijana toimi molemmissa Läänin kuljetus Oy.

Urakoitsija tekee vielä viimeistely korjaukset, jonka jälkeen pidetään vastaanotto ja taloudellinen loppuselvitys. Tämänhetkinen taloudellinen tilanne on oheismateriaalina.

Talousarviovuodet ei kuitenkaan toteutuneet rakentamisen kanssa ja viimeinen maksuerä vuonna 2020 siirtyi vuodelle 2021. Lisäksi Carunan laskutus katuvalojen rakentamisesta on tullut tälle vuodelle, sen lisäksi on aiemmin valmistuneita alueita päällystetty

Tekniset palvelut esittää 120 000€ lisämäärärahan myöntämistä kohteille 8203 vh ja 8216 tiet ja valot, Päällistönmäen kunnallistekniikan rakentaminen.

Määräraha katetaan kohteista 8228 ja 8232 Ahola, 45 000€, 8231 Hujalan klv suunnittelu 15 000€ ja 8233 jätehuoltoverkoston saneeraus 60 000€, joita ei ole pystytty toteuttamaan.

Hujalan klv suunnittelu ongelmien, Ahola kaavan puuttumisen ja jätevesisaneeraus urakoitsijan saatavuuden vuoksi, on jäänyt toteuttamatta. Edellä mainitut työt vastaavasti vähentävät 2022 investointeja Päällistönmäkeen.

Talousarviossa on investointikohtainen sitovuus.

 

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta esittää 120 000€ lisämäärärahan myöntämistä kohteille Päällistönmäen kunnallistekniikan rakentaminen 8203 vh ja 8216 tiet ja valot.

Määräraha katetaan kohteista 8228 ja 8232 Ahola, 45 000€, 8231 Hujalan kvl suunnittelu 15 000€ ja 8233 jätehuoltoverkoston saneeraus 60 000€, joita ei ole pystytty toteuttamaan.

Päätös

Tekninen lautakunta esittää 120 000€ lisämäärärahan myöntämistä kohteille, Päällistönmäen kunnallistekniikan rakentaminen 8203 vesihuolto ja 8216 tiet ja valot.

Koska vuoden 2021 investointikohteita,​ 8228 ja 8232 Ahola 45 000€,​ 8231 Hujalan kevyen liikenteen väylä suunnittelu 15 000€ sekä 8233 jätehuoltoverkoston saneeraus 60 000€,​ ei ole pystytty toteuttamaan,​ esitetty lisämääräraha katetaan näistä investointikohteista.

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on esittänyt investointimäärärahojen muutoksia vuoden 2021 talousarvioon seuraavasti:

Päällistönmäen kunnallistekniikan rakentaminen/tiet ja valot (projekti 8216) ja Päällistönmäen kunnallistekniikan rakentaminen/vesihuolto (projekti 8203) yhteensä  + 120 000

Aholan teollisuustontit kunnallistekniikka/tiet, valot sekä vesihuolto (projekti 8228)  - 45 000

Jätevesiviemärien saneeraus (projekti 8223)  - 60 000

Hujalan kevyenliikenteenväylä (projekti 8231)  - 15 000.

Muutosten perustelut käyvät ilmi teknisen lautakunnan esittelytekstistä.

Investointien sitovuustaso on projektikohtainen, jolloin niiden muutokset vaativat valtuuston päätöksen.  Muutosesityksillä ei ole vaikutusta investointien loppusummaan. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarviota muutetaan investointimäärärahojen osalta seuraavasti:

Päällistönmäen kunnallistekniikan rakentaminen/tiet ja valot (projekti 8216) ja Päällistönmäen kunnallistekniikan rakentaminen/vesihuolto (projekti 8203) yhteensä  + 120 000

Aholan teollisuustontit kunnallistekniikka/tiet, valot sekä vesihuolto (projekti 8228)  -  45 000

Jätevesiviemärien saneeraus (projekti 8223)  - 60 000

Hujalan kevyenliikenteenväylä (projekti 8231)  -15 000.

Muutoksilla ei ole vaikutusta investointimäärärahojen loppusummaan. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto päättää, että vuoden 2021 talousarviota muutetaan investointimäärärahojen osalta seuraavasti:

Päällistönmäen kunnallistekniikan rakentaminen/tiet ja valot (projekti 8216) ja Päällistönmäen kunnallistekniikan rakentaminen/vesihuolto (projekti 8203) yhteensä  + 120 000

Aholan teollisuustontit kunnallistekniikka/tiet, valot sekä vesihuolto (projekti 8228)  -  45 000

Jätevesiviemärien saneeraus (projekti 8223)  - 60 000

Hujalan kevyenliikenteenväylä (projekti 8231)  -15 000.

Muutoksilla ei ole vaikutusta investointimäärärahojen loppusummaan. 

Päätös

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.