Valtuusto, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Eron myöntäminen Niina Pekkalalle valtuuston 3. varapuheenjohtajan tehtävästä ja henkilön valinta hänen tilalleen

RUSDno-2020-532

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Niina Pekkala on 9.11.2020 lähetetyllä sähköpostiviestillä pyytänyt eroa valtuuston 3. varapuheenjohtajan tehtävästä 1.12.2020 alkaen. 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

- Niina Pekkalalle myönnetään ero 1.12.2020 lukien valtuuston 3. varapuheenjohtajan tehtävästä

-valtuusto valitsee valtuuston 3. varapuheenjohtajan Niina Pekkalan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.12.2020 lukien. 

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Esteellisyys

Niina Pekkala. 

Perustelut


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto päättää,​ että Niina Pekkalalle myönnetään ero 1.12.2020 lukien valtuuston 3. varapuheenjohtajan tehtävästä.

Valtuusto valitsee valtuuston 3. varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.12.2020 lukien.

Päätös

Valtuusto myönsi Niina Pekkalalle eron 1.12.2020 lukien valtuuston 3. varapuheenjohtajan tehtävästä. 

Valtuusto valitsi yksimielisesti Monika Antikaisen ehdotuksesta valtuuston 3. varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.12.2020 lukien Miia Käärin. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.