Valtuusto, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Eron myöntäminen Nora Ojalalle luottamustoimista ja henkilöiden valinta hänen tilalleen

RUSDno-2020-519

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Nora Ojala on 19.10.2020 lähetetyllä sähköpostiviestillä pyytänyt eroa Ruskon kunnan luottamustoimista 1.12.2020 alkaen paikkakunnalta poismuuttamisen johdosta. Nora Ojala on toiminut kunnanhallituksen jäsenenä, ryhmänsä neljäntenä varavaltuutettuna, kunnanhallituksen nimeämänä Mikko Toivosen varaedustajana hyvinvointilautakunnassa, kunnanhallituksen nimeämänä kummipäättäjänä nuorisovaltuustossa, kiinteistötyöryhmän jäsenenä sekä Turun Seudun Kehitys Oy:n yhtiökokouksessa Antti Jussilan varaedustajana.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Nora Ojalalle myönnetään ero 1.12.2020 lukien valtuuston 4. varavaltuutetun tehtävästä sekä kunnanhallituksen jäsenyydestä.

Lisäksi kunnanhallitus päättää myöntää 1.12.2020 lukien Nora Ojalalle eron kunnanhallituksen varaedustajan tehtävästä hyvinvointilautakunnassa, kummipäättäjän tehtävästä nuorisovaltuustossa, kiinteistötyöryhmän jäsenyydestä sekä Turun Seudun Kehitys Oy:n yhtiökokouksen varaedustajuudesta.

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kunnanhallitukseen uuden jäsenen Nora Ojalan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.12.2020 lukien.

Kunnanhallitus päättää valita Nora Ojalan tilalle varaedustajan hyvinvointilautakuntaan, kummipäättäjän nuorisovaltuustoon, kiinteistötyöryhmän jäsenen sekä Turun Seudun Kehityksen yhtiökokouksen varaedustajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.12.2020 lukien. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Nora Ojalalle myönnetään ero 1.12.2020 lukien valtuuston 4. varavaltuutetun tehtävästä sekä kunnanhallituksen jäsenyydestä. 

Lisäksi kunnanhallitus päätti myöntää 1.12.2020 lukien Nora Ojalalle eron kunnanhallituksen varaedustajan tehtävästä hyvinvointilautakunnassa, kummipäättäjän tehtävästä nuorisovaltuustossa, kiinteistötyöryhmän jäsenyydestä sekä Turun kehitys Oy:n yhtiökokouksen varaedustajuudesta. 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kunnanhallitukseen uuden jäsenen Nora Ojalan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.12. 2020 lukien. 

Esteellisyys

Nora Ojala

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Nora Ojala poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Perustelut


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto päättää, että Nora Ojalalle myönnetään ero 1.12.2020 lukien valtuuston 4. varavaltuutetun tehtävästä sekä kunnanhallituksen jäsenyydestä. 

Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.12. 2020 lukien. 

Päätös

Valtuusto päätti myöntää Nora Ojalalle eron 1.12.2020 lukien valtuuston 4.varavaltuutetun tehtävästä sekä kunnanhallituksen jäsenyydestä. 

Valtuusto valitsi yksimielisesti Monika Antikaisen ehdotuksesta kunnanhallituksen uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.12.2020 lukien Niina Pekkalan. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.