Valtuusto, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Ilmoitus- ja muut asiat

Perustelut

Valtuuston puheenjohtaja saattoi valtuuston tietoon ja luki ääneen 329 kuntalaisen allekirjoittaman vetoomuksen koskien opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 3.11.2020 § 128 tekemää päätöstä. 

Edelleen valtuuston puheenjohtaja kiitti luottamushenkilöitä ja kunnan henkilökuntaa kuluneesta vuodesta ja hyvin tehdystä työstä vuonna 2020.   


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.