Valtuusto, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille ja jokaisen ryhmän ensimmäiselle varavaltuutetulle sekä julkaistu kunnan www-sivulla ja laitettu kunnan ilmoitustaululle 19.11.2020, julkaistu Ruskolaisessa 26.11.2020 ja Turun Tienoossa 26.11.2020

Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on esteellinen käsittelemään jotain asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta valtuuston puheenjohtajalle. Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voidaan jättää myös kunnanvaltuuston sihteerille.

Saatuaan valtuutetulta tai muuten luotettavasti tiedon esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajan on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 11 §:n momentissa tarkoitettu varavaltuutettu.

Ehdotus

Todetaan sähköisen etäkokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä kokouksen läsnäolijat.

Puheenjohtaja ilmoittaa mahdolliset valtuutettujen esteet tai esteellisyydet ja niistä johtuvat varavaltuutettujen läsnäolot.

Päätös

Puheenjohtaja totesi sähköisen etäkokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, osanottajat sekä sen, että kokouksessa ei ollut läsnä varavaltuutettuja. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.