Valtuusto, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tarja Helenius ja Monika Antikainen.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköisesti 3.12.2020 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan nettisivuilla 4.12.2020 alkaen.

Päätös

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.