Valtuusto, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Valtuutettujen mahdollisesti esille tuomat asiat

Perustelut

Valtuustolle jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet:

1. Ruskon vihreän valtuustoryhmän aloite koskien kunnan hakemista Unicefin lapsiystävällinen kunta -malliin seuraavalla hakukerralla,

2. Ruskon Demarien valtuustoryhmän aloite koskien Vahdontien liikenneturvallisuuden parantamista Ruskon Merttelän alueella,

3. Ruskon Demarien valtuustoryhmän aloite koskien koulujen tarvitsemien väistötilojen kartoittamista,

4. Ruskon Vasemmiston valtuustoryhmän aloite koskien hallintosäännön muuttamista palautteeseen vastaamisen osalta.  


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.