Valtuusto, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Arviointikertomus vuodelta 2020

Perustelut

Tarkastuslautakunnan keskeisenä lakisääteisenä tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. (KuntaL 121 §). Valtuusto asettaa toiminnan ja talouden tavoitteet hyväksyessään kuntalain 110.2 §:n mukaisesti talousarvion ja -suunnitelman. Hallituksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta (KuntaL 115 §).

Ruskon tarkastuslautakunta on suorittanut sille lain ja valtuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan kuuluvat tehtävät ja esittää valtuustolle kuntalain 121 §:n tarkoittaman arviointikertomuksensa.

Arviointikertomus päätettiin esittää kunnanvaltuustolle 31.5.2021. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen 2020. 

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen 2020 ja lähettää sen toimialoille käsiteltäväksi ja toimenpiteitä varten. 

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana valtuutettu Vahtera useiden valtuutettujen kannattamana esitti, että päätökseen lisätään lause "... ja lähettää sen toimialoille käsiteltäväksi ja toimenpiteitä varten."