Valtuusto, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kiinteistöraportti 2/21

RUSDno-2021-301

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta aloittaa kokouksen tutustumalla Vahdon vanhaan kunnantaloon paikan päällä. 

Tekninen lautakunta käy läpi talousarvion PTS osan, jossa sovittiin vuonna 2021 tehtäviä töitä. Käyttötalous osioon kirjattujen töiden järjestys, tarve ja kustannukset eivät täsmää. 

Tekninen lautakunta keskustelee toimintamallista ja käyttötalouteen tehtävistä muutoksista.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Päätösehdotusannetaan kokouksessa keskustelun jälkeen

_ _ _ _ _ _ _ 

Päätös

Kokouksessa annettiin päätösehdotus: 

Tekninen lautakunta pyytää kunnanhallitukselta ja kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa yhteensä 50 000€

Kunnantalon vesivahingon korjaamiseksi 11 000€, Hiidenvainion päiväkodin ja koulun aitaan 19 000€ ja Vahdon vanhan kunnantalon kartoitukseen 20 000€.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 4.5.2021 § 46 päättänyt esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että investointimenoihin osoitetaan 50 000 euron lisämääräraha kohdistaen se kunnantalon vesivahingon korjaamiseen (11 000,-), Hiidenvainion päiväkodin ja koulun aitaan (19 000,-) sekä Vahdon vanhan kunnantalon kartoitukseen (20 000,-).  

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että investointimenoihin osoitetaan 50 000 euron lisämääräraha kohdistaen se kunnantalon vesivahingon korjaamiseen (11 000,-),  Hiidenvainion koulun ja päiväkodin välisen aidan korjaukseen/rakentamiseen (19 000,-) sekä Vahdon vanhan kunnantalon kuntokartoitukseen ja -korjaamiseen (20 000,-).  

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle 11 000 euron lisämäärärahan myöntämistä Ruskon kunnantalon vesivahingon korjaamiseen. Hiidenvainion koulun ja päiväkodin välisen aidan korjaukseen ja rakentamiseen sekä Vahdon vanhan kunnantalon kuntokartoitukseen esitetyt määrärahat palautettiin uudelleen valmisteltaviksi lisäselvityksiä varten.   

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Esityslistan oheismateriaalina on varhaiskasvatusjohtajan laatima selvitys Hiidenvainion päiväkodin piha-aidan tarpeellisuudesta.

Varhaiskasvatusjohtajalta saadun tiedon mukaan kunnassa ei ole päätöstä siitä, etteikö alle esikouluikäisiä voisi sijoittaa Hiidenvainion päiväkotiin. Alle esikouluikäisiä on ollut sijoitettuna Hiidenvainion päiväkotiin myös aikaisempina vuosina meneillään olevaa toimikautta lukuunottamatta. Elokuusta lukien on Hiidenvainion päiväkotiin sijoitettuna kaksi 3-vuotiasta lasta ja muut lapset ovat 4-6 -vuotiaita. Järjestelystä on keskusteltu Hiidenvainion päiväkodin henkilökunnan kanssa ja se sopii heille. 

Vahdon vanhan kunnantalon osalta tekninen johtaja on laatinut seuraavan sisältöisen selvityksen:  "Vahdon vanhan kunnantalon keskikerroksessa on tapahtunut vesivahinko WC:n lattiakaivon vian takia. Vesivahinko havaittiin kiinteistöhoidon tarkistuskierroksella. Vuotoa tapahtui myös alakerran palovaroittimen läpi alakerran lattialle. Selvityksissä tuli ilmi, että WC:ssä on ollut tukos, joka nostatti jäteveden lattiakaivonkautta ylös. Viallisen lattiakaivorakenteen takia jätevettä pääsi vuotamaan välipohjarakenteeseen. Välipohjan rakenteena on betonilaatta, jonka päälle on rakennettu puukoolaus, ja eristeenä kutterinpurua. Lattiaan on tehty testireikä, sekä porattu WC:n alapuolelta betonilaattaan reikä, ja tästä reiästä on mitattu kosteusprosentti 93 %, eli puru on märkää.

Enempää asiaa ei ole selvitetty, koska paikka, johon vesi on päässyt, on haastava ja vaatii isoja purkutöitä, jotta tiedetään vahingon laajuus. Alue sijaitsee noin 4x4 metrin kokoisen WC:n alla. Talousarviossa ei kiinteistöön ole varattu minkäänlaista kunnossapitorahaa. Kiinteistö tuottaa tällä hetkellä nykytoiminnalla jo kunnalle tappiota noin 10.000 euroa vuodessa. Lisämäärärahalla on tarkoitus avata rakenne ja selvittää vahingon laajuus ja arvioida jatkotoimenpiteet. Summa on arvio ja tarkentuu, kun vahingon laajuus on tiedossa. Helpoimmillaan myös korjaus pystytään tekemään samalla. Selvitystyö kiinteistön jatkokäytöstä on meneillään ja vahingon laajuus on välttämätön selvittää, on ratkaisu sitten mikä tahansa. Selvitysvaihtoehtoina ovat kiinteistön myynti huutokauppa.comin kautta tai myynti nykyisille vuokralaisille.

Kunnanhallitus päättää merkitä saadut selvitykset tietoonsa saatetuksi.

Kunnanhallitus käsittelee asiaa ennen valtuuston kokousta pidettävässä kokouksesaan.

Päätösehdotus kunnanhallitukselle:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää osoittaa investointimenoihin Hiidenvainion koulun ja päiväkodin välisen aidan korjaukseen/rakentamiseen teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti 19.000 euroa sekä Vahdon kunnantalon vesivahingon laajuuden selvittämiseen ja korjaamiseen 15.000 euroa. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan heti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Esittelijän kokouksessa antama päätösehdotus:

Valtuusto myöntää 11 000 euron lisämäärärahan Ruskon kunnantalon vesivahingon korjaamiseen (kh 17.5.2021 § 107)  sekä osoittaa investointimenoihin Hiidenvainion koulun ja päiväkodin välisen aidan korjaukseen/rakentamiseen 19 000 euroa ja Vahdon kunnantalon vesivahingon laajuuden selvittämiseen ja korjaamiseen 15 000 euroa (kh 31.5.2021 § 114).  

 

Päätös

Valtuusto hyväksyi kokouksessa annetun päätösehdotuksen.