Valtuusto, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Lisämäärärahaesitys kesätyöllistämiseen

RUSDno-2021-320

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus keskusteli kokouksessaan 3.5.2021 § 100 kohdalla ruskolaisten nuorten kesätyöllistämisestä edellyttäen tuolloin, että kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tuodaan lisämäärärahaesitys nuorten kesätyöllistämiseen siten, että määrärahan turvin voidaan kaikille ns. kesätyöseteliä hakeneille nuorille osoittaa ko. seteli. 

Keskushallinossa on laskettu, että nuorten kesätyöllistämiseen kuluisi tällä tavoin kaikkiaan n. 43 000 euroa. Kustannukset jakautuisivat siten, että kunnalle palkattavien nuorten palkkakuluihin kuluisi n. 29 500 euroa ja kesätyöseteleihin n. 13 500 euroa.  Talousarvioon on varattu nuorten kesätyöllistämiseen 35 000 euroa.  

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 8 000 euron lisämäärärahan myöntämistä nuorten kesätyöllistämisen menokohdalle käytettäväksi nuorten kesätyöseteleihin. 

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Perustelut

Kunnanhallitus keskusteli kokouksessaan 3.5.2021 § 100 kohdalla ruskolaisten nuorten kesätyöllistämisestä edellyttäen tuolloin, että kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tuodaan lisämäärärahaesitys nuorten kesätyöllistämiseen siten, että määrärahan turvin voidaan kaikille ns. kesätyöseteliä hakeneille nuorille osoittaa ko. seteli. 

Keskushallinossa on laskettu, että nuorten kesätyöllistämiseen kuluisi tällä tavoin kaikkiaan n. 43 000 euroa. Kustannukset jakautuisivat siten, että kunnalle palkattavien nuorten palkkakuluihin kuluisi n. 29 500 euroa ja kesätyöseteleihin n. 13 500 euroa.  Talousarvioon on varattu nuorten kesätyöllistämiseen 35 000 euroa.  

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 8 000 euron lisämäärärahan myöntämistä nuorten kesätyöllistämisen menokohdalle käytettäväksi nuorten kesätyöseteleihin. 

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanvaltuusto hyväksyy 8 000 euron lisämäärärahan nuorten kesätyöllistämisen menokohdalle käytettäväksi nuorten kesätyöseteleihin. 

Päätös

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.