Valtuusto, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Muut mahdollisesti esille otettavat asiat ja kiireellisiksi julistettavat asiat

Perustelut

Ei ollut.