Valtuusto, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Susanna Jansén ja Anneli Kiiski.

Tarkastus suoritetaan sähköisesti 3.6.2021 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan nettisivuilla 4.6.2021 alkaen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valitiiin Susanna Jansen ja Jari Kivelä. 

Tarkastus suoritetaan sähköisesti 3.6.2021 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan nettisivuilla 4.6.2021  alkaen.