Valtuusto, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Perustelut

Kuntalain 121 § 2 mom:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. 

Kuntalain 113 §:n ja kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma ja sen liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu, tase ja toimintakertomus. 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 29.3.2021 § 73 allekirjoittanut tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja hyväksynyt toimintakertomuksen. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle tilintarkastukseen perustuen että, kunnanvaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi, hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. 

Päätös

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.