Valtuusto, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Vahdon seuraintalon myynti

RUSDno-2021-35

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kiinteistötyöryhmä esittää käsittelynsä 17.12.2020 mukaisesti kunnanhallitukselle Vahdon seuraintalon (kiinteistönumero 704-491-3-6, Tontti 27/1) myymistä. Kiinteistö sijaitsee Vahdon keskustassa ja sen pinta-ala on 0,1266 ha. Tontilla sijaitsee huonokuntoinen rakennus. Kiinteistötyöryhmän esitys on, että kiinteistö myydään Huutokaupat.com -sivustolla.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa Vahdon seuraintalon kiinteistön myytäväksi kiinteistötyöryhmän esityksen mukaisesti Huutokaupat.com -sivustolla.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Tekniset palvelut on laittanut Huutokaupat.comiin ilmoituksen 9.2. - 17.4.2021 väliseksi ajaksi. Tarjouksia tuli yhteensä 202 kappaletta. Vahdon seuraintalon myynti on päättynyt 17.4.2021 kello 20.39. Korkein tarjous oli 42.075 euroa.

Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt asiaa 20.4.2021 kokouksessa ja kiinteistöryöryhmä esittää kunnanhallitukselle korkeimman tarjouksen hyväksymistä. Kiinteistön myynnistä tehdään erillinen kauppakirja.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myydä Vahdon seuraintalon kiinteistötyöryhmän esityksen mukaisesti korkeimmantarjouksen tehneelle hintaan 42.075 euroa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Kokouskäsittely

Merkittiin, että tekninen johtaja Mika Heinonen poistui kokouksesta tämän §:n käsittelyn aikana klo 18.50. 

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Tekniset palvelut on laittanut Huutokaupat.comiin ilmoituksen 9.2.-17.4.2021 väliseksi ajaksi. Tarjouksia tuli yhteensä 202 kappaletta. Vahdon seuraintalon myynti on päättynyt 17.4.2021 kello 20.39. Korkein tarjous oli 42.075 euroa.

Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt asiaa 20.4.2021 kokouksessa ja kiinteistöryöryhmä esittää kunnanhallitukselle korkeimman tarjouksen hyväksymistä. Kiinteistön myynnistä tehdään erillinen kauppakirja.

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myydä Vahdon seuraintalon kiinteistötyöryhmän esityksen mukaisesti korkeimman tarjouksen tehneelle hintaan 42.075 euroa.

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto päättää myydä Vahdon seuraintalon kiinteistötyöryhmän esityksen mukaisesti korkeimman tarjouksen tehneelle Marika Fagerholmille hintaan 42.075 euroa.

Päätös

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu M.Laineen tekemän ponsiesityksen. 

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana valtuutettu M. Laine esitti useiden valtuutettujen kannattamana ponsiesityksen, jonka mukaan myynnistä saatavat varat käytetään paikallisten yhdistysten tukemiseen.