Valtuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2022

RUSDno-2021-603

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden samalla, kun se päättää kunnan tuloveroprosentista. Kiinteistöveroprosentit määrätään sadasosaprosentin tarkkuudella. Sekä yleisen kiinteistöveroprosentin että muiden asuinrakennusten veroprosentin lakisääteinen alaraja on 0,93. Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin alaraja on 0,41. Suomessa kuntien yleisen kiinteistöveroprosentin keskiarvo v. 2021 on 1,11, vakituisen asuinrakennuksen 0,51  ja muiden asuinrakennusten 1,2.  

Ruskon kunnan vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95

- vakituiset asuinrakennukset 0,42

- muut asuinrakennukset 1,02

- yleishyödylliset yhteisöt 0,00.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto määrää Ruskon kuntaan seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95

- vakituiset asuinrakennukset 0,42

- muut asuinrakennukset 1,02

- yleishyödylliset yhteisöt 0,00.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden samalla,​ kun se päättää kunnan tuloveroprosentista. Kiinteistöveroprosentit määrätään sadasosaprosentin tarkkuudella. Sekä yleisen kiinteistöveroprosentin että muiden asuinrakennusten veroprosentin lakisääteinen alaraja on 0,​93. Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin alaraja on 0,​41. Suomessa kuntien yleisen kiinteistöveroprosentin keskiarvo v. 2021 on 1,​11,​ vakituisen asuinrakennuksen 0,​51  ja muiden asuinrakennusten 1,​2.  

Ruskon kunnan vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

-​ yleinen kiinteistöveroprosentti 0,​95

-​ vakituiset asuinrakennukset 0,​42

-​ muut asuinrakennukset 1,​02

-​ yleishyödylliset yhteisöt 0,​00.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto määrää Ruskon kuntaan seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022:

-​ yleinen kiinteistöveroprosentti 0,​95

-​ vakituiset asuinrakennukset 0,​42

-​ muut asuinrakennukset 1,​02

-​ yleishyödylliset yhteisöt 0,​00.

Päätös

Valtuusto määräsi Ruskon kuntaan seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95

- vakituiset asuinrakennukset 0,42

- muut asuinrakennukset 1,02

- yleishyödylliset yhteisöt 0,00.