Valtuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Lisämäärärahahakemus sisäilmaselvityksiin

RUSDno-2021-531

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Teknisissä palveluissa on kiinteistöissä toimittu kunnan sisäilmaohjeistuksen mukaisesti. Muutamassa kiinteistössä (Karhukallio, Sinikellot ja Merttelä) on tarve tehdä tarkempia tutkimuksia.

Teknisten palveluiden talousarviossa ei olla varauduttu tällaisiin tutkimuksiin. Tekniset palvelut on pyytänyt tarjouksia tutkimuksista.

Tutkimukset ovat noin kolmen kiinteistön osalta noin 50 000€

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle 50 000€ lisämäärärahan myöntämistä rakenteellisiin tutkimuksiin sisäilman parantamiseksi kunnan kolmessa kiinteistössä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen johtaja on laatinut yhteenvedon annetuista tarjouksista. Yhteenvedosta ilmenee tutkimusten laajuus ja määrärahan tarve. Yhteenveto on esityslistan oheismateriaalina.

Esityksellä ei ole vaikutusta Toimitila- ja vuokrauspalvelut -tehtäväalueella talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti 50.000 euron lisämäärärahan myöntämistä Toimitilapalvelut ja vuokrauspalvelut -tehtäväalueelle käytettäväksi rakenteellisiin tutkimuksiin sisäilman parantamiseksi. 

Esityksellä ei ole vaikutusta tehtäväalueen talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin. 

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen johtaja on laatinut yhteenvedon annetuista tarjouksista. Yhteenvedosta ilmenee tutkimusten laajuus ja määrärahan tarve. Yhteenveto on esityslistan oheismateriaalina.

Esityksellä ei ole vaikutusta Toimitila-​ ja vuokrauspalvelut -​tehtäväalueella talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto päättää myöntää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti 50.000 euron lisämäärärahan Toimitilapalvelut ja vuokrauspalvelut -​tehtäväalueelle käytettäväksi rakenteellisiin tutkimuksiin sisäilman parantamiseksi. 

Esityksellä ei ole vaikutusta tehtäväalueen talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin.

Päätös

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.