Valtuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Muut mahdollisesti esille otettavat asiat ja kiireellisiksi julistettavat asiat

Perustelut

Ei ollut.