Valtuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anna Huttunen ja Antti Jussila.

Tarkastus suoritetaan sähköisesti 11.11.2021 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan nettisivuilla 12.11.2021 alkaen.

Päätös

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.