Valtuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Ruskon kunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

RUSDno-2021-640

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnan keskushallinnossa on laadittu viimeisten kirjaustietojen perusteella Ruskon kunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2021. Osavuosikatsaus on esityslistan oheismateriaalina. 

Katsauksessa on erikseen tarkasteltu mm. talousarvion toteutumista, verotuloja, valtionosuuksia, talousarviolainoja ja maksuvalmiutta, asukasmäärää sekä tonttikauppojen toteutumista. Tehtäväalueittainen tuloarvio- ja määrärahatoteuma on esitetty erillisenä. Investointihankkeiden toteuma on esitetty investointikohtaisesti. 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2021 ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Perustelut

Kunnan keskushallinnossa on laadittu viimeisten kirjaustietojen perusteella Ruskon kunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2021. Osavuosikatsaus on esityslistan oheismateriaalina. 

Katsauksessa on erikseen tarkasteltu mm. talousarvion toteutumista, verotuloja, valtionosuuksia, talousarviolainoja ja maksuvalmiutta, asukasmäärää sekä tonttikauppojen toteutumista. Tehtäväalueittainen tuloarvio- ja määrärahatoteuma on esitetty erillisenä. Investointihankkeiden toteuma on esitetty investointikohtaisesti. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2021. 

Päätös

Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.