Valtuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2022

RUSDno-2021-602

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kuntalain 111 §:n mukaan "viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöverosta sekä muiden verojen perusteista."

Voimassa olevien ohjeiden mukaan ilmoitus tuloveroprosentista ja kiinteistöveroprosentista on toimitettava verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallituksen ohjeen mukaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. 

Ruskon kunnan tuloveroprosentti on vuodesta 2016 alkaen ollut 19,75. Suomen kuntien tuloveroprosentin keskiarvo v. 2021 on 20,02 ja  5 000- 10 000 asukkaan kuntien 21,00. Ruskon kunnan v. 2022 talousarvion valmistelu on perustunut siihen, että verot ja maksut säilyvät ennallaan. 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 19,75. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kuntalain 111 §:n mukaan "viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista,​ kiinteistöverosta sekä muiden verojen perusteista."

Voimassa olevien ohjeiden mukaan ilmoitus tuloveroprosentista ja kiinteistöveroprosentista on toimitettava verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallituksen ohjeen mukaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. 

Ruskon kunnan tuloveroprosentti on vuodesta 2016 alkaen ollut 19,​75. Suomen kuntien tuloveroprosentin keskiarvo v. 2021 on 20,​02 ja  5 000-​ 10 000 asukkaan kuntien 21,​00. Ruskon kunnan v. 2022 talousarvion valmistelu on perustunut siihen,​ että verot ja maksut säilyvät ennallaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto vahvistaa vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 19,75. 

Päätös

Valtuusto vahvisti Ruskon kunnan vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 19,75. 

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana valtuutettu Mäenpää esitti, että valtuusto vahvistaisi tuloveroprosentin suuruudeksi 20,00. Valtuutettu Remander kannatti ehdotusta. Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiasta äänestettävä. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitys (JAA) sai 24 ääntä (Mattila, Vahtera, Kesti, Huttunen, Jussila, Lähteenmäki, Rusi, Uschanov, E.Laine, Suovanen, Sjögren, Raiko, Rand, Helesvirta, Koivisto, Yli-Arvela, M.Laine, Antikainen, Salminen, Vuorila, Hurula, Tuominen, Rounas, Tammi) ja Mäenpään esitys (EI)  kolme ääntä (Mäenpää, Remander, Morlin-Kokkola). Siten esittelijän esitys tuli valtuuston päätökseksi.