Valtuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Valtuustoaloitteet 2020

RUSDno-2021-440

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnan 1.6.2019 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.  Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

Oheismateriaalina on taulukko vuonna 2020 jätetyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta. 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle luettelon vuonna 2020 tehdyistä valtuustoaloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Kunnanhallitus esittää, että valtuusto toteaa aloitetta 3 lukuunottamatta kaikki aloitteet loppuun käsitellyiksi. Aloitteen 3 valmistelu on keskeneräinen. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnan 1.6.2019 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista,​ joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.  Samalla on ilmoitettava,​ mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,​ mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

Oheismateriaalina on taulukko vuonna 2020 jätetyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Valtuusto toteaa aloitetta 3 lukuunottamatta kaikki aloitteet loppuun käsitellyiksi. Aloitteen 3 valmistelu on keskeneräinen. 

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.