Valtuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Valtuutettujen mahdollisesti esille tuomat asiat

Perustelut

Valtuustolle jätettiin seuraava aloite:

Ruskon Keskustan/Katri Koivisto aloite koskien ajantasaista toimintamallia yhdistysten tilankäytön tukemisessa.  

Valtuutettu Rand esitti huolensa Vahdon entisen kunnantalon vuotuisista kustannuksista suhteessa tilasta saatavaan vuokratuottoon.