Hyvinvointilautakunta, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Ilmoitus- ja muut asiat

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Hyvinvointijohtaja informoi lautakuntaa Vahdon kirjastoon tehdystä esteettömyyskartoituksesta ja kuluvan vuoden omatoimikirjaston käyttöönottoa koskevan investointiprojektin aikataulusta.