Hyvinvointilautakunta, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Vastaus Kauko Hakalan aloitteeseen koskien Vahdon urheilukeskuksen skeittialueen rakentamista

RUSDno-2021-593

Valmistelija

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 21.6.2021 § 139 lähettää valtuuston 31.5.2021 kokouksessa esitetyn Kauko Hakalan aloitteen koskien Vahdon urheilukeskuksen skeittialueen rakentamista hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi.

Aloitteessa todetaan, että ”Vahdon urheilukeskusta on kehitetty viime aikoina ja alue on ahkerassa käytössä. Tein useita vuosia sitten liikuntasuunnitelman Vahdon silloiselle kunnalle. Suurin osa suunnitelmista on toteutettu. Kaikenlainen liikunta on kuitenkin edelleen sydämeni asiana. Siksi ehdotan, että urheilukentän lähettyvillä olevalle hiekkamontulle rakennettaisiin skeittirata. Jokin muukin paikka kelpaisi, joka on keskeisellä paikalla. Tuokin liikuntamuoto on nyt nuorten suosiossa. Samalla alueella on lasten pienimuotoinen leikkipuisto. Pyydän kuntaa varaamaan määrärahan skeittialueen suunnittelemiseksi ja rakentamiseksi.”

Skeittiharrastuksen mahdollistaminen on noussut suosittuna teemana esiin aiemminkin mm. osana kuntalaiskyselyjä suunniteltaessa Paasniitun perhepuistoa. Perhepuistoon ollaankin rakentamassa skeittialuetta vuoden 2021 aikana valtion liikuntapaikkarakentamisen rahoituksella ja osana taloussuunnitelman mukaista investointiprojektia. Kunnassa on myös ennestään skeittialue Ruskotalon alapuolella. Vahdon kunnanosassa skeittialuetta ei ole, mutta Vahdon urheilukentän leikkipuistoa ollaan kesällä tehdyn kuntalaiskyselyn perusteella kunnostamassa ja kehittämässä vuoden 2021 aikana. Sen osana leikkipuistoon tulee myös isommille lapsille ja myös nuorille suunnattuja laitteita.

Skeittialueen rakentaminen on suhteellisen kallista ja siihen tulisi varata määrärahat taloussuunnitelman mukaisiin investointeihin sekä lisäksi mahdollisesti hakea ulkopuolista rahoitusta. Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen kyseisen kaltaisiin yksittäisiin rakennushankkeisiin on suhteellisen työlästä. Kuluvalle vuodelle tai ensi vuodelle 2022 tällaisia määrärahaesityksiä tai hankevalmisteluja ei ole tehty tai suunniteltu. Tulevien vuosien suunnitelmiin skeittialueen kehittäminen Vahdon urheilukentän leikkipuiston yhteyteen voisi mahdollisesti sopia, mikäli valtuusto esityksen taloussuunnitelmaan ja -arvioon hyväksyy.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy em. vastauksen aloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.