Keskusvaalilautakunta, kokous 20.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Eroanomus paikkakunnalta muuton vuoksi

RUSDno-2023-350

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kirsi Kuisma on 8.6.2023 lähetetyllä sähköpostilla pyytänyt eroa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenyydestä poismuuton vuoksi.

Kuntalain 70 § Suostumus luottamustoimeen ja ero luottamustoimesta
Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Valtuustoehdokkaaksi voidaan asettaa vain henkilö, joka on antanut kirjallisen suostumuksensa valtuutetun toimen vastaanottamiseen.
Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että

a) Kirsi Kuismalle myönnetään ero Ruskon kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenyydestä

b) valtuusto valitsee varajäsenen opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan kirsi Kuisman tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja

c) lisäksi toteaa, että valtuuston puheenjohtajan tehtävä on tarvittaessa pyytää kunnan keskusvaalilautakuntaa määräämään uusia varavaltuutettuja vaalilain 93 §:n mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Perustelut

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että

a) Kirsi Kuismalle myönnetään ero Ruskon kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenyydestä

b) valtuusto valitsee varajäsenen opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan Kirsi Kuisman tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja

c) lisäksi toteaa, että valtuuston puheenjohtajan tehtävä on tarvittaessa pyytää kunnan keskusvaalilautakuntaa määräämään uusia varavaltuutettuja vaalilain 93 §:n mukaisesti. 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kirsi Kuismalle myönnetään ero Ruskon kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenyydestä. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee varajäsenen opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan Kirsi Kuisman tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lisäksi toteaa, että valtuuston puheenjohtajan tehtävä on tarvittaessa pyytää kunnan keskusvaalilautakuntaa määräämään uusia varavaltuutettuja vaalilain 93 §:n mukaisesti. 

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi eron Kirsi Kuismalle kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenyydestä. Hänen tilalle valittiin Leena Purmonen-Merivirta.

Perustelut

Arvoisa keskusvaalilautakunta

-Ruskon kunnan valtuusto on kokouksessaan 26.6.2023 pykälässä § 41 kohdassa 3 todennut seuraavaa: Lisäksi toteaa, että valtuuston puheenjohtajan tehtävä on tarvittaessa pyytää kunnan keskusvaalilautakuntaa määräämään uusia varavaltuutettuja vaalilain 93 §:n mukaisesti.

Joten pyydän keskusvaalilautakuntaa määräämään uusia varavaltuutettuja.

 

Antti Mattila 

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättä valita uudet varavaltuutetut vaalilain 93 §:n mukaisesti ja uuden varavaltuutetun Kirsi Kuisman tilalle.

Päätös

Keskusvaalilautakunta totesi, että ei tarvitse valita varavaltuutettua tilalle.