Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 295 Aloite päihteettömästä Ruskon kunnasta

RUSDno-2021-718

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon Vasemmisto ry. on tehnyt valtuuston kokouksessa 31.5.2021 seuraavan sisätöisen aloitteen päihteettömästä Ruskon kunnasta:

"Ruskon kunnanhallitus hyväksyi 29.3.2021 kokouksessaan, yhdistysten uuden avustusjärjestelmän. Tässä järjestelmässä vaaditaan yhdistysten ja kolmannen sektorin tilaisuuksien päihtettömyyttä. Näin poistuu avustusten piirissä aikuisten teatteriretket, viinimaistelu illat ym. ym.

Ruskon Vasemmisto esittää, että myös kunnan tilaisuudet ovat tästä lähin päihteettömiä ja myös ne, joissa edustetaan kuntaa. Päihteettömyys koskee esimerkiksi kunnanjohtajan peli-illat, opettajien laivareissuja, lautakuntien ruokailut sekä kunnan pikkujoulujuhlija.

Näin näytämme esimerkillämme mallia kuntalaisille päihtettömyydestä ja terveellisistä elämäntavoista."

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 21.6.2021 § 139 lähettää aloitteen keskushallinnon valmisteltavaksi.

Keskushallinnon asiaa koskevassa vastauksessa tuodaan esiin, että Ruskon kunta noudattaa järjestämissään tilaisuuksissa ja tapahtumissa yleisesti hyväksyttyjä ja käytössä olevia toimintatapoja silloin, kun kysymys on tapahtumien tarjoiluista tai muista tilaisuuksiin liittyvistä pelisäännöistä (ajankohta, kesto, kohderyhmä yms.). Em. asiat ja tilaisuuden luonne yleensä huomioiden määritellään mm. se, minkälainen tarjoilu soveltuu ao. tilaisuuteen. Vaikka siis lähtökohtana pidetään lähes aina sitä, että tapahtumat ovat päihteettömiä, ei ole perusteltua eikä tarpeellista linjata kaikkia kunnan tilaisuuksia kategorisesti päihteettömiksi, vaan asiassa tulee järjestäjän voida käyttää harkintaa tilaisuuden luonteen huomioon ottaen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä keskushallinnon vastauksen päihteettömään Ruskon kuntaan liittyvään aloitteeseen tietoonsa saatetuksi.

Kunnanhallitus päättää edelleen merkitä aloitteen käsittelyn loppuun saatetuksi ja saattaa päätöksen valtuuston tietoon siinä yhteydessä kuin päätökset muistakin  vuonna 2021 tehdyistä valtuustoaloitteista saatetaan.  

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.