Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 298 Hallintokuntien pöytäkirjat

Perustelut

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat:

- Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta - Kokous 10.11.2021
- Hyvinvointilautakunta - Kokous 11.11.2021
- Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kokous 18.11.2021

 

Pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnanvirastossa sekä kunnan verkkosivuilla https://rusko.cloudnc.fi/

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi sekä ettei mainittuja päätöksiä siirretä kunnanhallituksen tutkittaviksi, mikäli niitä ei ole ennen tämän pykälän käsittelyä siirretty.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.