Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 300 Ilmoitus- ja muut asiat

Päätös

Kunnanhallituksen tietoon saatettiin seuraavat asiat:

  • Turun lentoaseman ympäristöluvan mukainen päivitetty siviililentoliikenteen melunhallintasuunnitelma
  • Hyvinvointialueen valmistelun ajankohtainen tilannekatsaus
  • Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laajan palveluverkkoselvityksen ja pitkän tähtäimen suunnitelman käynnistäminen
  • Seutuyhteistyön ajankohtaiset asiat
  • Lautakuntien nimeämät yhteyshenkilöt vanhus- ja vammaisneuvostoon.