Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 294 Lausunnon antaminen Raision kaupungin rakennusjärjestysehdotuksesta

RUSDno-2021-717

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Raision kaupungin lupalautakunta pyytää lausuntoa ehdotuksesta Raision kaupungin rakennusjärjestykseksi.

Ruskon virkamiesvalmistelussa ei rakennusjärjestyksessä ole havaittu kohtia, joiden perusteella olisi tarpeen jotain lausua.

Ehdotus Raision kaupungin rakennusjärjestykseksi on esityslistan oheismateriaalina. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa laaditusta ehdotuksesta Raision kaupungin rakennusjärjestykseksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.