Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 296 Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti 7

RUSDno-2021-719

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Esityslistan oheismateriaalina ovat Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen kuukausiraportti 7, maksuerätaulukko sekä työmaatiedotteet.

Tekninen lautakunta käsittelee asiaa torstaina 9.12.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunanhallitus päättää merkitä Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen kuukausiraportti 7:n tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.