Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 286 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 16.12.2021 ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Katri Koivisto ja Mikko Toivonen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.