Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 291 Tiejaoston jäsenten nimeäminen 31.5.2023 asti ulottuvaksi toimikaudeksi

RUS-2021-495

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Hallintosäännön 11 §:n mukaan kunnanhallituksen alaisessa henkilöstöjaostossa on kolme jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet nimetään kunnanhallitukseen kuuluvista henkilöistä. Jaoston esittelijänä toimii talous- ja hallintojohtaja. 

Teknisen lautakunnan alaisessa tiejaostossa on kolme jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet nimetään tekniseen lautakuntaan kuuluvista henkilöistä. Jaoston esittelijänä toimii tekninen johtaja.

Kunnanhallituksen alaisessa sosiaali- ja terveysjaostossa on kolme jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston esittelijänä on kunnanjohtaja. 

Henkilöstö- ja tiejaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen valitsee kunnanhallitus. Valtuusto valitsee sosiaali- ja terveysjaoston puheenjohtajiston. Tiejaoston nimeäminen tapahtuu teknisen lautakunnan esityksestä.   

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus  nimeää henkilöstöjaoston jäsenet ja valitsee jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Kunnanhallitus nimeää sosiaali- ja terveysjaoston jäsenen ja varajäsenen. 

Tiejaoston jäsenten nimeäminen tapahtuu teknisen lautakunnan tekemän esityksen jälkeen. 

Päätös

Kunnanhallitus nimesi henkilöstöjaostoon seuraavat henkilöt:

- Jussi Helesvirta, puheenjohtaja (varalla Suvi Helenius)

- Antti Jussila, varapuheenjohtaja (varalla Katri Koivisto)

- Kristiina Kivelä (varalla Mikko Toivonen).

Kunnanhallitus nimesi sosiaali- ja terveysjaostoon jäseneksi Virpi Hurulan (varalla Katri Koivisto). 

Tiejaoston nimeäminen tapahtuu teknisen lautakunnan tekemän esityksen jälkeen. 

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 9.9.2021 § 77 esittänyt tiejaostoon nimettäväksi Kalle Vähä-Piikkiön (pj.), Erja Laineen ja Markus Rantalan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä tiejaostoon seuraavat henkilöt:

- Kalle Vähä-Piikkiö, puheenjohtaja

- Erja Laine

- Markus Rantala

Tiejaoston esittelijänä toimii tekninen johtaja Mika Heinonen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen mukaisesti.