Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 297 Valtuuston 8.11.2021 pidetyn kokouksen päätösten lainmukaisuuden toteaminen ja täytäntöönpano

RUS-2021-670

Perustelut

-

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston 8.11.2021 pitämässä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät ole menneet valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lakien ja asetusten vastaisia, joten päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia. 

1. Ruskon Keskustan aloite koskien ajantasaista toimintamallia yhdistysten tilankäytön tukemisessa kunnanhallitus päättää lähettää teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kunnanhallitus päätti lähettää Ruskon keskustan aloitteen yhdistysten tilankäytön tukemisesta teknisen lautakunnan valmisteltavaksi siten, että valmistelu tehdään yhteistyössä hyvinvointilautakunnan ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kanssa.