Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 290 Valtuustosalin kokoustilojen saneeraus

RUSDno-2021-720

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Valtuustosalin kokoustekniikkavalmius kaipaa uudistamista. Mm. pöytäkohtaisten sähköpistokkeiden puute on koettu merkittäväksi ja yleisemminkin valtuustosalin yleisilme kaipaa ehostamista. Teknisen osaston kokoustiloja on lisätty/uudistettu viimeisen vuoden aikana.

Tietohallintopalveluista on määrärahoja säästymässä runsaat 30.000 euroa tänä vuonna. Talousarvion alittuminen perustuu useisiin asioihin. Koronasta johtuen uusien palvelimien ja levyjärjestelmän toimitus viivästyi ja viivästymisen ajan jouduttiin käyttämään vanhaa palvelinta, josta kuitenkin hyötynä oli se, että vanhan kuukausikulut oli jo maksettu ja näin ollen syntyi säästöä. Lisäksi koronasta johtuen useamman muunkin tietohallinnon budjetoiman laitteen suunniteltu hankinta viivästyi, jolloin hankintakustannukset viivästyksen ajalta säästyivät. Edelleen säästöä on aiheutunut siitä, että vuoden 2020 It-työntekijöiden koulutusten johdosta on pystytty tekemään enemmän vaativia asiantuntijatöitä itse, ilman ulkopuolista apua. 

Tietohallintopalveluista säästyneillä varoilla pystyttäisiin kattamaan valtuustosalin saneeraus nykyaikaisempaan kokouskäyttöön.

Saneerauksen sisältö on arvioitu seuraavan sisältöiseksi:

- vanhojen pöytien hionta 5.000 euroa

- pöytien sähköistys          8.000 euroa; siten, että pöydät irrotettavissa toisistaan ja jokaisessa kahden istuttavassa pöydässä kaksi virtapistoketta ja kaksi USB-virtapistoketta

- TV nykyisen videotykin tilalle 8.500 euroa

- pöytäkohtaiset mikrofonit (15 kpl) 4.000 euroa

Kustannusarvio olisi siten edellä esitetyn mukaisesti  25.500 euroa. Jotkut edellä esitetyistä arvioista saattavat vielä tarkentua.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää osoittaa yleishallinnon tehtäväalueella tietohallintopalveluista säästyneitä määrärahoja valtuustosalin kokoustekniseen saneeraukseen enintään 27.000 euron suuruisena.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.