Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Hallintokuntien pöytäkirjat

Perustelut

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraava hallintokuntien pöytäkirja:

-  Rakennus- ja ympäristölautakunta 17.9.2020

 

Pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnanvirastossa sekä kunnan verkkosivuilla https://rusko.cloudnc.fi/

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjan tietoonsa saatetuksi sekä ettei mainittuja päätöksiä siirretä kunnanhallituksen tutkittaviksi, mikäli niitä ei ole ennen tämän pykälän käsittelyä siirretty.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.