Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Ilmoitus- ja muut asiat

Perustelut

Nina Pekkala kertoi hakuun tulleesta kuntien lähivirkistysalueiden kehittämiseen tarkoitetusta rahasta, jossa valtion osuus on 50 %. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.