Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköisesti torstaihin 24.9.2020 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heli Nurmi ja Mikko Toivonen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.