Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Valtuustoaloite rekkaparkin perustamisesta

RUSDno-2020-365

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta 17.10.2019 § 113

Valmistelija ja esittelijä: Tekninen johtaja Mika Heinonen p. 0444333551 mika.heinonen@rusko.fi

Ruskon demarien valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen rekkaparkin saamiseksi Ruskolle.

Oheismateriaalina on aloite.

Ruskon keskustassa on muutenkin parkkipaikkoja tällä hetkellä liian vähän, ja ison rekkaparkin tarvitsevan tilan löytäminen on haastavaa, koska kunnan omistamaa maata ei ole keskustassa.

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta toteaa, ettei kunnalla ole nykytilanteessa sopivaa maata esittää rekkaparkille.

Päätös lähetetään kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Aloite katsotaan käsitellyksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

________

Kunnanhallitus 18.11.2019 § 223

Valmistelija/Esittelijä: kunnanjohtaja Kari Lehtinen p. 0444333521.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää merkitä teknisen lautakunnan käsittelyn tietoonsa saatetuksi ja saattaa asian valtuuston tietoon siinä yhteydessä kun muiden aloitteiden käsittelyt saatetaan valtuuston tietoon.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa valtuustoaloitteen uudelleen valmisteltavaksi tekniselle lautakunnalle.  

________

Tekniset palvelut on ollut yhteydessä alueen yrittäjiin ja kiinnostusta rekkaparkin sijoittamisessa yritysten maille ei ole. Sikovuoren alueelle mahdollisesti tehtävässä kaavassa voidaan ottaa rekkaparkki tarve huomioon. Jos Sikovuorentien varren teollisuustontit louhitaan, niin tontteja voidaan hyödyntää rekkaparkki käyttöön ennen niiden myyntiä.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Heinonen, Tekninen johtaja, mika.heinonen@rusko.fi

Tekninen lautakunta esittää, että Sikovuoren alueelle tehtävässä kaavassa otetaan rekkaparkki tarve huomioon. Päätös lähetetään kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Aloite katsotaan käsitellyksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää yksimielisesti, että kunnan alueelle tehtävissä kaavoissa otetaan huomioon pysäköintilevennysten  rakentaminen raskaalle kalustolle. Lautakunta lähettää päätöksen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Aloite katsotaan käsitellyksi.

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä teknisen lautakunnan päätöksen tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen valtuuston tietoon siinä yhteydessä kuin muutkin valtuustoaloitteet saatetaan.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.