Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Valtuuston 31.8.2020 pidetyn kokouksen päätösten lainmukaisuuden toteaminen ja täytäntöönpano

RUSDno-2020-417

Perustelut

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston 31.8.2020 pitämässä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä ole menneet valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lakien ja asetusten vastaisia, joten päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia.

1. Keskustan Ruskon valtuustoryhmän aloite koskien Vahtorannan myyntihinnan (osa) kohdentamista lähiliikunta- ja lähivirkistysalueiden ylläpitoon ja kehittämiseen, kunnanhallitus päättää lähettää keskushallinnon valmisteltavaksi.

2. Ruskon vasemmiston valtuustoryhmän aloite koskien kokousten asiakirjojen sähköisten liitteiden nähtävillä oloa asiaa käsittelevissä toimielimissä, kunnanhallitus päättää lähettää keskushallinnon valmisteltavaksi.

3. Ruskon kokoomuksen valtuustoryhmän aloite koskien Vahdon pyörätien kunnostamista, kunnanhallitus päättää lähettää teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

4. Ruskon demareiden valtuustoryhmän aloite koskien valtuustoaloitteiden käsittelyprosessin ja loppuraportin kehittämistä, kunnanhallitus päättää lähettää keskushallinnon valmisteltavaksi.

5. Ruskon työväenyhdistyksen aloite koskien koirapuiston kartoittamista ja rakentamista Ruskolle, kunnanhallitus päättää lähettää teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

6. Ruskon työväenyhdistyksen aloite koskien roskapisteiden määrän kasvattamista,  kunnanhallitus päättää lähettää teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

7.  Ruskon demareiden valtuustoryhmän aloite koskien liikenneturvallisuuden parantamista kunnan kaava-alueilla, kunnanhallitus päättää lähettää teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

8. Ruskon demareiden valtuustoryhmän aloite koskien matonpesupaikan vedenkäytön rajoittamista, kunnanhallitus päättää lähettää teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.