Kunnanhallitus, kokous 3.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Hallintokuntien pöytäkirjat

Perustelut

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat:

- Hyvinvointilautakunta - Kokous 7.12.2021
- Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta - Kokous 8.12.2021
- Tekninen lautakunta - Kokous 9.12.2021
- Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kokous 9.12.2021

 

Pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnanvirastossa sekä kunnan verkkosivuilla https://rusko.cloudnc.fi/

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi sekä ettei mainittuja päätöksiä siirretä kunnanhallituksen tutkittaviksi, mikäli niitä ei ole ennen tämän pykälän käsittelyä siirretty.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.