Kunnanhallitus, kokous 3.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Keskusvaalilautakunnan varajäsenen ja Vahdon äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenen nimeäminen sekä päätösvallan siirto

RUSDno-2021-748

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan sisääntulojärjestyksessä 1. varajäseneksi nimetty Katri Alajärvi on toimittanut seuraavan sisältöisen sähköpostin Ruskon kunnalle: "Olen esteellinen toimimaan keskusvaalilautakunnassa (varajäsen), aluevaaleissa 2022."

Vahdon äänestysalueen vaalilautakunnan sisääntulojärjestyksessä 1. varajäseneksi nimetty Emilia Riihonen on toimittanut seuraavan sisältöisen sähköpostin Ruskon kunnalle: "Olen vaalilautakunnassa varajäsenenä, mutta olen esteellinen toimimaan kyseisessä toimessa, koska olen aluevaaleissa ehdokkaana. Tilalleni tulee Leena Purmonen-Merivirta."

Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtäviä käsittelevän oikeusministeriön ohjekirjan (Vaaliohjeet 1) mukaan silloin kun keskusvaalilautakunnan varajäsen on esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen.

Mikäli ennen aluevaaleja on vielä tarvetta nimetä uusia henkilöitä keskusvaalilautakuntaan, vaalilautakuntiin tai vaalitoimikuntaan, olisi perusteltua delegoida asioita koskeva päätösvalta kunnanjohtajalle, koska nimeämiset pystytään siten suorittamaan nopeammin kuin kutsumalla kunnanhallitus koolle asiaa varten.

 

  

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä Katri Alajärven tilalle väliaikaisen varajäsenen keskusvaalilautakunnan sisääntulojärjestyksessä 1. varajäseneksi.

Kunnanhallitus päättää myöntää eron Emilia Riihoselle Vahdon äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenyydestä.

Kunnanhallitus päättää nimetä Vahdon äänestysalueen vaalilautakunnan sisääntulojärjestyksessä 1. varajäseneksi Emilia Riihosen tilalle Leena Purmonen-Merivirran.

Kunnanhallitus päättää delegoida päätösvallan henkilöiden mahdolliseksi lisänimeämiseksi keskusvaalilautakunnan väliaikaiseksi varajäseneksi sekä vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäseniksi/varajäseniksi vuoden 2022 aluevaaleissa kunnanjohtajalle.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti nimetä Katri Alajärven tilalle väliaikaiseksi varajäseneksi keskusvaalilautakunnan sisääntulojärjestyksessä 1. varajäseneksi Kirsi Kuisman.