Kunnanhallitus, kokous 3.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi sähköisen etäkokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.