Kunnanhallitus, kokous 3.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 7.1.2022 ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Monika Antikainen ja Suvi Helenius.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.