Kunnanhallitus, kokous 3.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Timmi-tilavarausohjelman käyttöoikeus- ja palvelusopimus

RUSDno-2021-708

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunta on hankkinut Timmi-tilavarausohjelmaa ja verkkokauppaa Varpal Oy:n kautta. Tilavarausohjelmasta on voinut varata kunnan vapaa-aikatiloja sekä ostaa kuntosalikortteja.

Varpal Oy lopetti toimintansa kesällä 2021 ja ohjelmistotoimittaja Timmi Oy tarjosi palvelusopimuksen siirtoa Ruskon kunnan ja Timmi Oy:n välille. Keskeisenä muutoksena on, että kunta toimii oman palvelunsa pääkäyttäjänä. Tämä tarkoittaa käytännössä mm. sitä, että varauskalentereita voidaan luoda tarvittaville tiloille ilman, että se olisi peruste lisäveloitukselle, ohjelmiston toiminnallisuutta voidaan säätää tarkoituksenmukaisemmaksi. Tämä jouhevoittaa varaamista, laskuttamista ja tilastointia, ja myös muiden tuotteiden kuin kuntosalikorttien myynti voi olla mahdollista verkkokaupan kautta.

Sopimuksen liitteenä olevan tuki- ja ylläpitolaskelman mukaan sovellusvuokrauksen vuosikustannukset ovat samalla tasolla kuin edellisessä sopimuksessa Varpal Oy:n kanssa. Sopimus kattaa tilavarausohjelman, verkkokaupan, kulunvalvonnan ylläpidon virka-aikana, Suomi.fi -tunnistautumisen sekä Suomi.fi -maksamisen. Tuki- ja ylläpitomaksun määrä perustuu siihen, että Tilaajalla on sertifioitu pääkäyttäjä. Pääkäyttäjiä sopimus suosittelee olevan enemmän kuin yksi. Tällä hetkellä on sovittu, että pääkäyttäjiä on kolme, joille maksetaan palkanlisää tästä työstä.

Käyttöoikeus- ja palvelusopimus on voimassa sen allekirjoituksesta vuoden loppuun, minkä jälkeen se jatkuu määräaikaisena kalenterivuosi kerrallaan. Sopimus voidaan tällöin irtisanoa päättymään kalenterivuoden vaihteessa, mikäli kirjallinen irtisanominen on toimitettu kolme kuukautta ennen kalenterivuoden vaihtumista.

Palvelun toistuvaismaksut muodostuvat palvelun kuukausihinnasta sekä tuki- ja ylläpitomaksusta. Toistuvaismaksuja korotetaan tilastokeskuksen toimittaman elinkustannusindeksin muutoksen perusteella. Toimittajalla on oikeus korottaa hintoja kerran vuodessa yleistä kustannustasoa vastaavaksi ilmoittamalla muutoksesta ja muutoksen perusteista vähintään 60 päivää ennen muutoksen aloittavaa kalenterivuosineljännestä. Tilaajalla on tällöin oikeus irtisanoa Sopimus päättymään ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Tilaajalla ei ole oikeutta irtisanoa Sopimusta, mikäli palvelun kuukausihinta ja tuki- ja ylläpitomaksu muuttuvat yhdessä korkeintaan 2,5 %:a. Sopimus noudattaa julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JHS 166, JIT 2015).

Ehdotus

Esittelijä

Mikko Hulkkonen, Hyvinvointijohtaja, mikko.hulkkonen@rusko.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Timmi-tilavarausohjelman käyttöoikeus- ja palvelusopimus hyväksytään.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti Timmi-tilavarausohjelman käyttöoikeus- ja palvelusopimuksen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja palata asiaan seuraavassa kokouksessa.