Kunnanhallitus, kokous 3.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Valtuuston 29.11.2021 pidetyn kokouksen päätösten lainmukaisuuden toteaminen ja täytäntöönpano

RUS-2021-732

Perustelut

 

-

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston 29.11.2021 pitämässä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät ole menneet valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lakien ja asetusten vastaisia, joten päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia. 

1. Ruskon vasemmiston aloite koskien koulukiusaamista Ruskon kouluissa kunnanhallitus päättää lähettää opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja keskushallinnon valmisteltavaksi. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.