Kunnanhallitus, kokous 3.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Valtuuston kokoontuminen vuonna 2022

RUS-2021-745

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamaansa asiaa varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Vuodelle 2021 esitetyt valtuuston kokoontumisajankohdat noudattavat pääsääntöisesti aiempien vuosien kokousrytmiä. Valtuuston ensimmäinen kokous pidetään 7.2.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto päättäisi vahvistaa vuoden 2022 alustaviksi kokouspäiviksi (7.2.2022 lisäksi) seuraavat päivät:

25.4., 30.5., 29.8., 14.11. ja 28.11.2022.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.