Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti 13

RUSDno-2022-410

Perustelut

Maunun koulun laajennus ja saneeraus raportti 13/ 31.5.2022

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

Työmaatilanne: Urakoitsijan osalta työmaa alkaa olla viimeistelyjä vailla valmis. Vastaanottotarkastus pidetään 8.6.2022 klo 12.00. Kesän aikana tehdään vielä omia asennuksia ja kalustuksia, sekä siirretään varastoista ja väistötiloista tavaroita paikalleen.

Työmaa valmistuu aikataulun mukaisesti. Alkuperäisen urakan valmistuminen piti olla 30.6.2022

TMK 13 pidetty 30.5.2022. Työmaakokous pöytäkirja 13 esitellään tarvittaessa kokouksessa.

Ohjausryhmä on kokoontunut 6.5.2022

Lisä ja muutostyöt ovat olleet ohjausryhmän käsittelyssä ja hyväksytty

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 31.5.2022 on 2 229 750,00 € eli 87,27 % % kokonaissummasta.

Lisätyöt hyväksytään ohjausryhmässä ja laskutettu lisätyölaskutus 31.5.2022 on 220 815,14 € eli 8,64 % urakkasummasta.

Omien hankintojen kulujen kirjaus käynnissä ja niiden kokonaissumma 31.5.2022 on 732 642,00 €, joka on 69,38 % omien hankintojen budjetoidusta summasta.

Koko hankkeen talous on edennyt suunnitelman mukaisesti. Taloudellinen loppuselvitys urakoitsijan kanssa sovitaan vastaanottotarkastuksessa.

Koko hankkeen loppuraportti tehdään elokuussa.

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee raportin osaltaan tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi.