Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 9.6.2022 ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Monika Antikainen ja Suvi Helenius.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Monika Antikainen ja Suvi Helenius.