Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Saapuneet ilmoitukset, kirjelmät ja päätökset

Perustelut

  1. Esitys Turun seudun puhdistamo Oy
  2. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Hallitus päättää merkitä edellä olevat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset sekä niiden kohdalle merkityt toimenpiteet tiedokseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.